Propell

Propelltyper:

Materialer som brukes til propeller:

Rustfritt stål, aluminium, bronse. Innen hver av gruppene finnes mange forskjellige legeringer (innblanding av andre metaller). Det kan være fra 2,3,4,5 eller flere propellblader på hver propell. Vi skiller også mellom overflatepropeller og vanlige propeller. Overflatepropeller er laget for å arbeide i vannflaten. Vanligvis ligger senter av akslingen i vannflaten. Det er denne typen som brukes til racing. Typisk for en overflatepropell er at propellbladene har omtrent 15 graders vinkel bakover i forhold til akslingen.

 

 

Galvanisk tæring:

Dette skyldes manglende offeranoder (sink) eller feil på elektrisk anlegg i båten eller fra landstrøm. Dersom det er galvanisk tæring på propellen er materialet delvis ødelagt. Retting og sveising er da vanskelig å utføre. Slike propeller bør byttes med nye. Nødsreperasjoner kan gjøres viss det er veldig lang leveringstid på ny propell. Galvanisk tæring viser seg som rødbrun farge pluss groper på en bronsepropell. På aluminiumpropeller vil det bli groper med hvitt pulver. I noen tilfeller kan man brekke stykker av propellen med bare fingrene.  Du finner mer om dette tema her: Båtplassen forum

Kavitasjons-tæring: (eng: Cavitation Burn)

Tæring på undervannsmetall på grunn av kavitasjon er helt forskjellig fra galvanisk korrosjon. Jeg vil derfor prøve å forklare hvordan kavitasjon kan oppstå.

Vann koker på 100 grader under vanlig atmosfæretrykk. Vann kan også koke ved langt lavere tempratur bare atmosfæretrykket er lavt nok.Når et legeme presses gjennom vannet, vil trykket bli senket på sidene og bak legemet. Når trykket blir lavt nok vil vannet begynne å koke. Dette skjer oftest i forkant av propellvingene. Når gassboblene beveger seg bakover til et område som ikke har trykk nok til å opprettholde kokingen vil boblene sprekke. Dette frigir energi som fører til erosjon av metallet. Vanlige årsaker til dette er skader i forkant av propellblad, dårlig polering, dårlig propellblad design eller viss propellen er alt for liten i forhold til motor/gir. Kavitasjons-tæring vil ikke ødelegge metallet i dybden slik som ved galvanisk korrosjon. Skaden kan sveises direkte uten problemer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor