Renovering

Vi overtok huset i januar 2005. Bygningen var dårlig vedlikeholdt. Det er inngått en avtale med selgeren om ikke å forandre på fasaden.  Alt arbeid unntatt elektrisk installasjon er egeninnsats.

Hele taket på ca 270 m2 måtte legges om. Skiferen måtte tas ned og ny papp, sløyfer og lekter måtte på plass, før skiferen kunne legges tilbake igjen. Noen steder var det nødvendig å skifte sutaket også. Sutaket består av pløyde bord 125x19mm

Vi ønsket å beholde de gamle vinduene. Alle rutene (ca 200 stk) ble tatt ut av rammen. Rammene ble innsatt med 3 strøk linoljemaling før rutene ble kitta på plass igjen med gammeldags ekte linoljekitt. For å få bedre isolasjonverdi er det motert en glassrute på innsiden av de gamle vinduene. En bra løsning som ikke er synlig på litt avstand.

Innvendig er alt som ikke er bærende konstruksjoner revet. Nye vegger er satt opp med vanlig reisverk 2"x4". Alle vegger er kledd med gipsplater. Isolasjon er brukt enkelte plasser. De spesielle murveggene trenger å varmes litt opp for å unngå kondens og i neste omgang sopp. 

Alt elektrisk anlegg er skifta ut.

Gammelt røropplegg er skifta ut med moderne rør-i-rør system.

2 hjørner av grunnmuren måtte repareres. Drensleding er lagt frem til det ene.  

Ytterdørene vil jeg skifte ut med nylaga kopier av orginaldørene To av seks er skifta ut pr i dag.

 

oppdatert: 12, januar, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor